O projekte

Pomáhame slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže vďaka aplikácii pomoci alebo aj aktuálnej výzve podpory lekárov a sestier prostredníctvom energetických balíčkov.

Prečo sme to robili

V prvej vlne bol všetkého nedostatok. Napriek enormnej snahe slovenských zdravotníkov sme cítili potrebu im pomôcť. Množili sa správy o chýbajúcich zdravotníckych pomôckach, ktoré často nemali ani samotní zdravotníci, aby sa chránili. Prepájame všetkých, ktorí vedia a chcú pomôcť Slovensku zvládnuť toto ťažké obdobie a prostredníctvom finančnej alebo materiálnej pomoci doplniť chýbajúci zdravotnícky materiál a podporiť lekárov a sestry tam, kde systém nestíha.

Doteraz sme spoločne vyzbierali

1 500 382,11 €

Doteraz sme minuli

1 429 929,54 €

Aktuálny stav transparentného účtu

70 452,57 €

Partneri

Naša iniciatíva funguje aj vďaka podpore partnerov, ktorí poskytujú svoje znalosti, kontakty, čas alebo peniaze.

Garanti

O rozdelení podpory a prioritizovaní žiadostí rozhodovala komisia zložená z iniciátorov výzvy a odborných garantov.

 • Ing. Ľudmila Kolesárová, Dobrý anjel

  10 rokov pôsobí v n.o. DOBRÝ ANJEL, ktorá pomáha 3000 rodinám s deťmi, kde má niekto rakovinu alebo inú závažnú diagnózu. Práve títo ľudia sú jedna z najzraniteľnejších skupín koronavírusom. Okrem toho bloguje aj o situácii v zdravotníctve.

 • MUDr. Pavol Andel, zubný lekár

  Je lekár, čelustný ortopéd a spoločník Curaproxu. Okrem stomatologickej praxe sa venuje aj vzdelávaniu mladých lekárov a zdravotníckej osvete detí aj dospelých, založil vzdelávací program pre deti DentalAlarm.

 • Ing. Mgr. Ľubica Kočanová, predsedníčka Asociácie sestier a pacientov

  Vyštudovala STU a neskôr ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Je predsedníčkou Asociácie sestier a pacientov a jednou zo spoločníkov centra integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti, predtým pracovala na geriatrii aj v liečebni dlhodobo chorých.

Organizačný tím

Iniciátori projektu a správna rada:

 • Šimon Šicko, Pixel Federation – iniciátor

 • Lukáš Fila, Denník N

 • Demo, Demotivacia

 • Zuzana Suchová, Fundraising, marketing a PR konzultantka

 • Lucia Pašková, CURADEN Slovakia

Organizačný tím:

 • Web development: Šimon Šicko a tím Pixel Federation dobrovoľníkov (Tomáš Mihalička, Peter Brecska, Martin Fris, Miloš Dammer, Adam Hamšík, Marek Dérer, Filip Polášek, Andrej Rosmány), tím Smarkup (Adam Šabla, Cinan), tím Accenture dobrovoľníkov (Ivan Šuba, Dušan Trizuliak, Marián Lipovský) a Michal Ferák z Altamira Softworks

 • Organizácia dopytu: Lucia Pašková

 • Organizácia ponuky: Janka Bargerová

 • Správa transparentného účtu, platby: Zuzana Suchová

 • Koordinácia partnerov: Lucia Šicková

 • PR: Michaela Benedigová

 • Sociálne siete: Paula Setnická, Lenka Skaláková

 • Tím dobrovoľníkov — koordinácie objednávok, komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami: Martina Gallovičová, Matej Grečo, Romana Vyhlídalová, Mili Gorogová, Petra Ujčeková, Danka Adameová, Naty Mrázová, Andrea Poláková, Petra Štrbíková, Michal Dokupil, Alica Šumská...

Často kladené otázky

Dostal pomoc každý?
odľa výšky vyzbieraných prostriedkov sme sa snažili uspokojiť požiadavky čo najväčšieho počtu žiadateľov, ale nebolo možné pomôcť každému a v rozsahu, akom potrebuje.
Kto rozhodoval o tom, ako budú peniaze použité?
O použití prostriedkov rozhodovala komisia zložená z iniciátorov a garantov výzvy.
Kde sa dozviem, ako boli peniaze použité?
Informácie boli priebežne dopĺňané na tejto stránke.
Čo spravíte, ak vám po skončení pandémie ostanú nejaké prostriedky?
Všetky budú použité na podporu zdravotníckych zariadení.