Pomôžem nefinančne

Uvítame aj nefinančnú pomoc, v prípade ak nám môžete pomôcť zdravotnými pomôckami, vyplňte nasledovný formulár.

Kontaktné údaje

Typ pomôcok, ktoré darovávate

Vyhlásenie: Zakliknutím potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov a dobrovoľne súhlasím s tým, aby fyzické osoby z iniciatívy "Ktopomozeslovensku.sk" spracúvali mnou poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, email, telefonné čislo, adresu) pre účel pomoci s pandémiou Korona vírusu na Slovensku, ako je uvedené v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Súhlasím s kontaktovaním za týmto účelom a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však do 3 mesiacov po odvolaní súhlasu. Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé, aktuálne a kompletné. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Často kladené otázky

Dostane pomoc každý?
Podľa výšky vyzbieraných prostriedkov sa budeme snažiť uspokojiť požiadavky čo najväčšieho počtu žiadateľov, ale určite nie je možné pomôcť každému a v rozsahu, akom potrebuje.
Kto rozhodne o tom, ako budú peniaze použité?
O použití prostriedkov bude rozhodovať komisia zložená z iniciátorov a garantov výzvy.
Kde sa dozviem, ako boli peniaze použité?
Informácie budeme priebežne dopĺňať na tejto stránke.
Čo spravíte, ak vám po skončení pandémie ostanú nejaké prostriedky?
Všetky budú použité na podporu zdravotníckych zariadení.