Naďalej potrebujete pomoc?

Ak naďalej hľadáte pomoc, alebo chcete ponúknuť pomoc, môžete použiť aplikáciu pomoci. O materiálnu pomoc môžu žiadať a pomoc môžu ponúknuť všetky zdravotnícke zariadenia — štátne aj súkromné. Rovnako tiež domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, ako aj samosprávy a , občianske združenia, nadácie poskytujúce starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Aplikácia pomoci

Často kladené otázky

Prečo vznikla aplikácia Kto pomôže Slovensku?
Aj keď sa situácia upokojuje, potreba materiálnej a dobrovoľníckej pomoci je stále aktuálna. Keďže sme ukončili získavanie prostriedkov a ďalšie dopyty už nebudeme môcť naplniť, vytvorili sme na základe získaných skúseností aplikáciu. Cieľom aplikácie je prepájať ľudí, firmy a organizácie, ktoré ponúkajú pomoc s organizáciami a jednotlivcami, ktorí o pomoc žiadajú. Zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia ale aj mimovládne a pomáhajúce organizácie budú môcť prostredníctvom tejto aplikácie získať potrebnú pomoc a podporu.
Kto stojí za aplikáciou Kto pomôže Slovensku?
Aplikáciu pre vás pripravil tím Kto pomôže Slovensku. Platformu ponúkol Solved s.r.o. Administrátorom aplikácie bude Nadácia Pontis.
Môžem byť žiadateľ a zároveň darca?
Áno. Každý užívateľ môže vytvoriť ponuku pomoci. Žiadať o pomoc už môžu len overení používatelia zastupujúci overenú organizáciu. Údaje v registračnom formulári sú informatívne. Zvoľte si to, čo najviac zodpovedá realite.
Čo ak žiadam pre viaceré pobočky/ oddelenia?
Aplikácia slúži na prepájanie darcov, firiem a organizácií. Veríme, že sa na Slovensku nájde stále veľa ľudí ochotných pomôcť.
O čo všetko môžem v rámci aplikácie požiadať?
Požiadať môžete o rôzne formy materiálnej aj dobrovoľníckej pomoci. Ak vám chýby vhodná kategória pomoci alebo konkrétny materiál či typ dobrovoľníckej pomoci, neváhajte kontaktovať administrátora.
Ako zabezpečíte, že nedôjde k zneužívaniu pomoci?
Záleží nám na tom, aby sa pomoc dostala do správnych rúk. Dopyt po pomoci si môžu vytvoriť iba tí používatelia, ktorí sú priradení k overenej organizácii. Pri overovaní organizácií vychádzame zo zoznamu Kto pomôže Slovensku. Ďalšie organizácie sú preverované cez systém garantov.

Garanti aplikácie Kto pomôže Slovensku

Overovanie organizácií, nastavenie kategórii pomoci a vyhodnocovanie urgentnosti zabezpečujú garanti:

 • Lucia Šicková, Kto pomôže Slovensku

 • Mária Radvaková, Občianska agentúra komunitného rozvoja

 • Viera Vrankova, Slovenská katolícka charita

 • Andrea Najvirtová, Človek v ohrození

 • MUDr. Pavol Andel, zubný lekár

 • Alexandra Karova, Vagus

Kto pomohol Slovensku? My všetci. Ďakujeme.

Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku vznikla na začiatku pandémie, keď si ešte nikto z nás nevedel predstaviť jej priebeh a možné následky. Obrázky z Talianska však vyvolávali tie najhoršie obavy, že ak sa podobný scenár zopakuje u nás, náš zdravotný systém to nemôže zvládnuť. Rukavice, chirurgické rúška, respirátory, operačné čiapky, ochranné štíty, overaly, dezinfekčné prostriedky, okuliare, bezkontaktné teplomery, germicídne žiariče, čističky vzduchu – to všetko chýbalo nemocniciam, ambulanciám, zariadeniam sociálnych služieb, záchranárom, lekárňam. A to bol impulz, aby sa dala dokopy skupina ľudí, ktorá sa naživo predtým nikdy nestretla, a pokúsila sa situáciu zvládnuť. To podstatné sa však podarilo iba vďaka tým, ktorí našej iniciatíve dali dôveru a podporili ju finančne, tovarmi a službami, ale aj nespočetnými hodinami svojho času a energie.

Počas dvoch mesiacov, v najťažšom období pandémie, sa nám spoločne podarilo vyzbierať vyše 1,3 milióna eur na adresnú pomoc zdravotníckym zariadeniam. Bolo to spolu 10 626 darov od 186 firiem a 10 404 jednotlivcov.

Ďakujeme darcom každého jedného daru. Ale aj tým, ktorí prispeli nielen finančnou čiastkou, ale najmä svojou energiou, časom, know how a profesionalitou:

 • programátorom stránky a ďalším skvelým zázračným ľuďom z Pixel Federation, ktorí organizovali runnerov, riadili faktúry a nákupy, aktualizovali web a sociálne médiá,
 • neúnavnému dopytovému a distribučnému tímu z Curaprox Slovensko, ktorí neúnavne zberali a overovali dopyty a pripravovali distribúciu,
 • komunikačným profesionálom zo SEESAME, ktorí sa starali o to, aby sa o ľudia dozvedeli o možnosti pomáhať,
 • Kalixt Slovensko s.r.o. za poskytnutie skladu,
 • DPD SK, vďaka nim sa ťažko získané ochranné pomôcky plynulo a rýchlo dostávali zdravotníkom a ľuďom v prvej línii,
 • ľuďom z portálu Sashe za šitie rúšok, ktoré sa pri zvládnutí pandémie ukázali ako kľúčové,
 • Demotivácii a všetkým influencerom, vďaka ktorým sa v pomoci spojilo celé Slovensko,
 • VÚB za nasadenie pri získaní unikátnych čističiek vzduchu pre UNB a poskytnutie reklamného priestoru a Rádiu Express za neskutočnú mediálnu podporu,
 • a v neposlednom rade všetkým runnerom, pilotom a pomocníkom za každú dobrovoľne strávenú minútu na ceste, v lietadle či v sklade, ktorou ste tomuto projektu pomohli.

Ďakujeme vám všetkým za všetky vaše podporné správy, ochotu pomôcť, zapojiť sa, ísť s kožou na trh, vyjsť z komfortnej zóny, prispieť a ukázať, že dôvera a solidarita nám na Slovensku nie sú cudzie.

Teraz už vďaka vám vieme, že všetko dokážeme zvládnuť.