Pomôcť môžete aj vy

Vaše príspevky sa využijú na kúpu zdravotníckych pomôcok. Respirátory, rúška, dezinfekcie, čističky vzduchu, skrátka všetko, čo bude potrebné.

Doteraz sme spoločne vyzbierali

836 565,84 €

Doteraz sme minuli

738 743,57 €

Aktuálny stav transparentného účtu

97 822,27 €

Často kladené otázky

Dostane pomoc každý?
Podľa výšky vyzbieraných prostriedkov sa budeme snažiť uspokojiť požiadavky čo najväčšieho počtu žiadateľov, ale určite nie je možné pomôcť každému a v rozsahu, akom potrebuje.
Kto rozhodne o tom, ako budú peniaze použité?
O použití prostriedkov bude rozhodovať komisia zložená z iniciátorov a garantov výzvy.
Kde sa dozviem, ako boli peniaze použité?
Informácie budeme priebežne dopĺňať na tejto stránke.
Čo spravíte, ak vám po skončení pandémie ostanú nejaké prostriedky?
Všetky budú použité na podporu zdravotníckych zariadení.